Tysk arvsrätt har många likheter med den svenska arvsrätten. Samtidigt finns det några viktiga skillnader som måste beaktas. Detta gäller särskilt reglerna för arvskifte och arvsrätten för makar och barn.

läs mer